Sorumluluk

Sorumluluk

Sigortalıyı, sigorta süresi boyunca meydana gelecek bir olay neticesinde;

• Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması ve ya sağlığının bozulması,
• Üçüncü şahıslara ait maddi zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sebebiyle
• Üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerinin sonuçlarına karşı

sigortalıyı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik genel şartlar çerçevesinde güvence altına alır.

Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet, ve yasal ilişkilerinden dolayı

Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesinde poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

Çelik Sigorta WhatsApp Hattı
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
Talebiniz iletildi!