İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası

Yangına, hırsızlığa, cam kırılmasına, makine, emtea ve demirbaşlarda yaşanabilecek sorunlara ve gelebilecek zararlara , işyerinde olası daha birçok risklere karşı işyerini teminat altına alan sigorta türüdür.

Kagir ve betonarme yapılarda hizmet veren tüm satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambar ve ardiyeler, özellik arz eden yerler işyeri sigortası kapsamındadır.

• Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.
• Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.
• İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.
• Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.
• Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.
• İşyerim Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

Sigorta şirketleri ek teminatlar ile olası birçok riske karşı güvence sunmaktadır.

Çelik Sigorta WhatsApp Hattı
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
Talebiniz iletildi!